Opleiding

De opleidingen worden verzorgd door docenten van de “ECI Cultuurfabriek” uit Roermond. De lessen worden individueel of in kleine groepjes gegeven in Herteheym. Het cursusjaar loopt van september tot en met juni. De vakanties lopen gelijk aan die van de basisscholen. De lestijden worden in overleg vastgesteld.

Opleidingstraject

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen starten met de basiscursus Instrumentale Muzikale Vorming (IMV). Deze opleiding laat de kinderen spelenderwijs met zang, ritmische spelletjes en het leren bespelen van de blokfluit, kennis maken met de wereld van muziek. Afhankelijk van de vorderingen duurt deze opleiding gemiddeld een jaar.

Leerlingen die de IMV-opleiding volgen, kopen via de vereniging een blokfluit en oefenboeken. Beide worden naar afloop van de cursus eigendom van de cursist.

Na de basiscursus kunnen kinderen verder gaan met de opleiding door te kiezen voor de opleiding “fanfare instrument” of “concertslagwerk”. Deze instrumenten worden door de vereniging ter beschikking gesteld evenals de studieboeken, muziekstandaard en uniform. Wanneer een kind van 8 of 9 jaar al ergens anders blokfluit heeft gevolgd of een ander instrument heeft leren spelen, dan kan hij/zij meteen met deze vervolgopleiding beginnen.

Het is ook mogelijk om een instrument te kiezen die niet in een fanfare thuishoort (zoals een klarinet of fluit). In dit geval verzorgt de fanfare wel de opleiding, maar de kosten voor aanschaf, verzekering en onderhoud van het instrument dient door de ouders/verzorgers zelf verzorgt te worden. De opleidingskosten zullen in dit geval iets hoger uitvallen, maar deze zijn dan nog altijd goedkoper dan bij particuliere lessen.

Na ongeveer een jaar mogen de kinderen instromen in het Jeugdorkest HeMeO waar het niet uitmaakt welk instrument je speelt. Het jeugdorkest oefent elke zaterdag van 17.00u-17.45u en het fanfarekorps repeteert elke vrijdag van 18.30u – 19.30u. Als je een keer wilt komen luisteren naar het jeugdorkest en/of fanfarekorps dan ben je van harte uitgenodigd!

Via het CK kunnen de rijkserkende A-, B-, C- en D-diploma’s behaald worden. Afhankelijk van de muzikale vaardigheid, vorderingen en de hoogte van het diploma kunnen de doorlooptijden hierbij variëren. Na het behalen van het A-diploma mag de leerling mee gaan spelen bij het fanfarekorps (tenzij vooraf aan de opleiding anders is overeengekomen). In overleg met de muziekcommissie en de dirigent wordt het tijdstip van toetreden bepaald.

De kosten voor de jeugdopleiding zijn gesubsidieerd, waardoor voor de ouders/verzorgers maar een beperkt gedeelte van de totale kosten in rekening wordt gebracht.

Roermonds solistenconcours

De Roermondse Tien (gemeentelijk koepelorganisatie met afgevaardigden vanuit elk Roermondse muziekvereninging) organiseert jaarlijks een onderling solistenconcours. Hieraan nemen in principe alle CK-leerlingen die onder de 18 jaar zijn en lid zijn van een van de Roermondse muziekverenigingen aan deel.

Andere activiteiten

Een belangrijk doel van onze club is het maken van muziek, maar we vinden het ook belangrijk om het gezellig te hebben met z’n allen. Er worden dan ook geregeld andere activiteiten voor de jeugd georganiseerd, zoals een dagje speeltuin/pretpark en niet te vergeten het jaarlijkse spannende kampweekend.

Volwassenen

Voor volwassenen is het ook mogelijk om met een muziekopleiding te beginnen. Voor volwassenen die weinig tot geen muzikale vorming hebben wordt in samenspraak een opleidingstraject opgezet, waarbij het eveneens mogelijk is om examens af te leggen. Voor volwassenen met muzikale ervaringen kan in samenspraak met de vereniging en/of docenten van de ECI cultuurfabriek afspraken gemaakt worden over het type opleiding, duur en toetreden tot het fanfarekorps.

De opleidingskosten voor volwassenen zijn niet gesubsidieerd. Deze kosten komen dus geheel voor rekening van de cursist. De vereniging zal per situatie overwegen voor een tegemoetkoming in deze kosten.

De fanfare repeteert elke zaterdag van 18.00u tot 20.15u. U bent van harte uitgenodigd om een keertje te komen luisteren.

Voor meer informatie over de muziekopleidingen kunt u contact opnemen met Jan van Cruchten, tel. 319388 of Wim Bremmers, tel. 319183.

Reageren is niet mogelijk