Aanmeldformulier opleiding

  Mocht u vragen hebben over dit formulier, neem gerust contact op via jeugdopleiding@ceciliaherten.nl

  Cursist meldt zich aan voor:

  Bij het aangaan van het lidmaatschap (geldt dus nog niet voor de Opmaat cursisten, maar pas wanneer je een instrument gaat spelen) hoort ook het ondersteunen bij een van onderstaande acties. Door deze acties te houden kunnen we het lesgeld en contributie laag houden en hebben we geld om sociale activiteiten mee te organiseren zoals een feestavond of jeugdkamp.

  o Bardienst in wijkaccomodatie Herteheym (december-maart); planning wordt in overleg gemaakt
  o Potgrondactie; een zaterdagochtend in februari/maart
  o Oud papier ophalen; planning wordt in overleg gemaakt.

  Secretariaat: Bergstraat 31, 6049ET Herten

  Vragen en informatie:

  secretariaat@ceciliaherten.nl

  jeugdopleiding@ceciliaherten.nl