Als je/u geïnteresseerd bent om muziek te maken bij Fanfare Sint Cecilia Herten, meldt u dan aan! Dit kan via het aanmeldformulier op de contactpagina. Of kom een keer kijken op onze repetitieavond op zaterdag van 18.00 uur tot 20.15 uur in Herteheym.

Hier vind je de informatie gids.

Kinderen

Bij fanfare Sint Cecilia kun je starten met muzieklessen vanaf ongeveer 8 jaar. Kinderen beginnen dan met de cursus Opmaat. In deze cursus leren kinderen spelenderwijs allerlei dingen over muziek, noten lezen, ritme, zingen, blokfluiten. Deze lessen vinden plaats op beide basisscholen in Herten, OBS De Stapsteen en Hubertusschool, en op basisschool Aan De Roer. Na deze cursus kan uw kind verder gaan op een echt muziek instrument zoals trom, trompet, bugel, saxofoon enz. De lessen worden gegeven door docenten van ECI cultuurfabriek in Roermond. Zie ook: https://www.ecicultuurfabriek.nl/cursusoverzicht/muziek/

Na ongeveer een jaar les kan uw kind via ons instroomgroepje instromen in ons jeugdopleidingsorkest HEMEO. Als uw kind samen met andere kinderen muziek kan maken wordt het natuurlijk nog leuker! Kinderen die les hebben op slagwerk kunnen na ongeveer een jaar instromen in onze slagwerkgroep. Behalve muziek maken vinden wij als vereniging ook het sociale aspect belangrijk. Daarom organiseren we naast de muziekles en het jeugdorkest ook andere activiteiten waar uw kind aan kan deelnemen. Zo gaan onze leerlingen elk jaar een weekend op kamp samen. Dit is altijd weer een enorm succes.

Repetitiedag jeugdorkest HeMeO: iedere vrijdag van 19:15 – 20:30 uur in Herteheym
Repetitiedag slagwerkgroep HeMeO: iedere vrijdag van 18:15 – 19:15 uur in Herteheym

Als de leerling na het jaar “OpMaat” lid wordt en een instrument gaat spelen, stemmen ouders/verzorgers ermee in om deel te nemen aan ten minste 2 acties. Door deze acties te houden kunnen we het lesgeld en contributie laag houden en hebben we geld om sociale activiteiten mee te organiseren zoals een feestavond of jeugdkamp. Denk aan:

  • Bardienst in wijkaccomodatie Herteheym (december-maart); planning wordt in overleg gemaakt
  • Potgrondactie; een zaterdagochtend in februari/maart
  • Oud papier ophalen; planning wordt in overleg gemaakt.
  • Flyeren ten behoeve van jaarlijkse donateursactie

Volwassen

Vroeger muziekles gehad en heeft u weer zin om uw hobby op te pakken, of gewoon altijd al een muziekinstrument willen spelen, maar bent u er nog nooit aan toegekomen? Ook dan bent u van harte welkom bij ons! Kom gerust langs op onze repetitie avond en dan kunnen we samen met onze dirigent bekijken wat de mogelijkheden zijn om muziek te maken bij onze vereniging.

Extra informatie Opmaat cursus

Ook in dit schooljaar kunnen leerlingen weer starten met muziekles bij fanfare Sint Cecilia Herten. In samenwerking met de Eci Cultuurfabriek kunnen de kinderen de Opmaat cursus volgen. In 25 lessen gaan ze zingen, blokfluiten, en leren ze van alles over soorten muziek en soorten muziekinstrumenten.

De lessen starten na de herfstvakantie en vinden plaats op:

– de Stapsteen – maandag om 14:15 uur.
– Hubertusschool – maandag om 15:00 uur.
– Aan de Roer – woensdag om 14:15 uur

Na deze lessen kan er worden gestart met het spelen op een instrument. De kosten bedragen € 74,00 (inclusief lesboek).

Aanmelden voor de Opmaat cursus kan via het aanmeldformulier op de contactpagina
Mocht u om welke reden dan ook willen annuleren dan dient u dit voor les 6 kenbaar te maken. In dat geval betaalt u alleen voor de genoten lessen. Annuleert u na les 6 dan wordt het gehele bedrag berekend.

Tegen het einde van de Opmaat cursus krijgt de leerling een uitnodiging om een keuze te maken met welk muziekinstrument zij/hij verder wil gaan. Vervolgens wordt hij/zij lid van “Jeugdorkest HeMeO”.